Κρατήστε με ενήμερο για τα Fitness Awards 2025

Fitness Awards 2022

ALTERLIFE23 Χρόνια – 50 ALTERLIFE CLUBS! 50.000 τμ εγκαταστάσεων, 50.000 ενεργά μέλη, 500 γυμναστές!