Κρατήστε με ενήμερο για τα Fitness Awards 2025

Fitness Awards 2022

Μerrithew
STOTT PILATES

Program Technogym

Fitness Education

Η STOTT PILATES αποτελεί κορυφαία επιλογή εκπαίδευσης καθηγητών Pilates παγκοσμίως. Με πάνω από 150 εκπαιδευτικές ενότητες και συνεχόμενες εκπαιδεύσεις σε όλο τον κόσμο η STOTT PILATES της εταιρίας Merrithew από το 1988 έχει εκπαιδεύσει συνολικά πάνω από 60.000 προπονητές. Οι εκπαιδεύσεις εφοδιάζουν τους σπουδαστές με ένα ευρύ και επιστημονικά τεκμηριωμένο φάσμα γνώσεων ώστε να μπορούν να παρέχουν την υπηρεσία Pilates σε όλους ακόμα και σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού και αθλητές υψηλού επιπέδου. Μάλιστα, οι πιστοποιήσεις που παρέχει η εταιρία έχουν διεθνή αναγνώριση δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους σπουδαστές να διεκδικήσουν διεθνή καριέρα στο χώρο. Μέσω της ειδικής ενότητας “Job Board” στο site της εταιρίας παρέχεται επιπλέον στήριξη για την εύρεση εργασίας σε όποια χώρα επιθυμεί ο πιστοποιημένος Instructor.