Χορηγοί της διοργάνωσης

Τα βραβεία πραγματοποιούνται με την πολύτιμη υποστήριξη των ακόλουθων χορηγών και φορέων

Χορηγοί

Υπό την Αιγίδα

ΠΑ.ΣΥ.ΓΥ
Σ.Ι.Γ.Α

Χορηγοί Επικοινωνίας

Διοργάνωση