Κρατήστε με ενήμερο για τα Fitness Awards 2025

Fitness Awards 2022

Melekos Health Club

Covid-19 Subscription Policy

Στο MELEKOS HEALTH CLUB, πρώτο μέλημα είναι η ικανοποίηση των μελών. Γι’ αυτό ακριβώς η συνδρομή των μελών τους έδωσε τα παρακάτω πλεονεκτήματα, τα οποία ισχύουν και τώρα για όλες τις συνδρομές. Και συγκεκριμένα τα πλεονεκτήματα είναι παύση της συνδρομής για όλο το χρονικό διάστημα που το γυμναστήριο ήταν κλειστό λόγω της πανδημίας Covid-19 (το μέλος μετά το τέλος της πανδημίας έχει στη διάθεσή του όλες τις ημέρες που έχασε όταν το γυμναστήριο ήταν κλειστό), ακύρωση της συνδρομής και επιστροφής χρημάτων σε όσα μέλη δεν επιθυμούν να συνεχίσουν και για όλο το χρονικό διάστημα που το γυμναστήριο ήταν κλειστό τα μέλη μπορούσαν να συνεχίσουν να γυμνάζονται online, χωρίς κόστος, ενώ ή συνδρομή τους είχε παγώσει και έχουν στην διάθεσή τους όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής όταν το γυμναστήριο λειτουργεί κανονικά.